Veiligsheidsontmoeting

Hits: 269

Op zondag 21 oktober stonden er op de parkeerplaats bij PLUS Mulder een aantal stands in het kader van de veiligheid. Deze werden in de loop van de middag aardig bezocht.

De brandweer was aanwezig met informatie over onder andere rookmelders en voor de jeugd een leuk springkussen in de vorm van een huis. Het Rode Kruis stond er met informatie over de AED en voor de werving van vrijwilligers. De buurttent van stadstoezicht was er met informatie over hang- en sluitwerk, buurtpreventie en het Buurtinformatienetwerk. Van de politie was een grote vrachtwagen neergestreken, het Mobile Media Lab, waarin men via een laptop een enquete kon invullen over het politie-, buurtpreventie- en brandweerwerk met als doel om zaken te verbeteren.

We spreken Daniëlle Michiels, wijkagent voor onder andere Engelen en Bokhoven: “Deze veiligheidsontmoeting heeft dit jaar al in negen wijken van de gemeente ’s-Hertogenbosch gestaan. Dit is de tiende en laatste voor dit jaar. Volgend jaar hopen we weer zo’n rondje langs de wijken te doen”

Er zijn totaal al ongeveer 400 enquetes ingevuld. De analyse van de enquete komt terecht bij de wijkagent. In voorgaande wijken zijn hier al enkele concrete stappen uitgekomen wat betreft de politie-inzet en heeft het ook nog enkele leden voor de buurtpreventie opgeleverd.