Zorginnovatie

Al schrijvend aan de serie over innovatie in de zorg merkte ik dat er veel verschillende aspecten zijn en dat het lastig is om dat te beschrijven, zonder te gaan "zweven". Opmerkingen en aanvullingen van lezers zijn tussendoor verwerkt en hebben geleid tot het opstarten van een werkgroep. Om een en ander overzichtelijk te houden hebben we de artikelen bij elkaar gezet.

Pionieren in het nieuwe zorglandschap

Door Jan Roes

Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Jan Roes. Als 64-jarige ben ik ’n half jaar geleden in Engelen komen wonen. Hoewel bijna met pensioen, blijf ik ontwikkelingen op het gebied van de zorg met grote interesse volgen en met name die op het gebied van e-health.

Lees meer

Nieuw denken in de eerstelijnszorg

Door Jan Roes

In de vorige editie is een kader geschetst voor een serie over zorginnovaties. Door kort aan te geven hoe boegbeelden als Marian Kaljouw (voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorg autoriteit - NZa), Rudi Westendorp (internationaal bekende hoogleraar ouderengeneeskunde) en

Lees meer

Nieuwe mogelijkheden en perspectieven

Door Jan Roes

Zorg wordt door allerlei ontwikkelingen steeds complexer. Het kost steeds meer moeite om huidige standaards te handhaven en te verbeteren. Volgens overheid en zorgverzekeraars dienen onze zorgvoorzieningen anders ingericht te worden om de zorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Lees meer

Zorginnovatie met technologie

Door Jan Roes

De vergrijzing vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende 15 jaar. Ook in Engelen en Bokhoven neemt tot 2030 het aantal 65-plussers flink toe, tot zo’n 20 % van de totale bevolking. Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de vraag naar aangepaste woningen en andere vormen van zorg

Lees meer

Hoe krijgen we alle zorgmogelijkheden op één kaart

Bij tijd en wijle verschijnen er in De Tweeterp artikelen over initiatieven en mogelijkheden om het welzijn voor senioren te promoten en waar mogelijk zelfs te verhogen. Een aantal van deze artikelen komen van de hand van Jan Roes, een van de initiatiefnemers van de stuurgroep Zorginnovatie Engelen-Bokhoven.

Lees meer

Innovatieve zorg in Engelen en Bokhoven

Hoe was het ook alweer

In de vorige Tweeterp staat al beschreven hoe er in Engelen-Bokhoven een stuurgroep is opgericht die de innovatieve (ouderen)zorg wil implementeren. Namelijk hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat bij de juiste mensen de juiste zorg wordt geboden door de juiste personen/instanties. Dit is vooral van belang door het feit dat wij met ons allen vergrijzen, de sociale verbindingen steeds meer wegvallen en dat we zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Sindsdien is er weer een andere bijeenkomst in Engelen geweest, waarbij vele mensen aanwezig waren die op een of ander manier nu al zorg verlenen of daarbij zijn betrokken.

Read more